Skip to main content

rizikových staveb

Naše události

2024
Již brzy
Slovenská republika
1. 6. 2023
Konference: Rizikové konstrukce
Seminární centrum Akademie Ostrava, Česká republika
13. 10. 2022
Konference: Havárie konstrukcí
Hotel Akademie Naháč, Chocerady, Česká republika

Ve spolupráci s

vládními organizacemi stavebními start-upy vědeckými institucemi stavebními firmami

Ing. Jaroslav HejlASK Projekt s.r.o.

Ke kolapsu střešních vazníků dochází náhle, přetržením dodatečně předpjaté výztuže v důsledku její koroze. Mez únosnosti může být překročena v kombinaci s přetížením vazníků. Svou roli hraje často zatékání, kondenzace vody v kritických detailech a nevhodné stavební úpravy objektů. Kolaps je prudký, bez varujících příznaků, nelze vyloučit řetězovou reakci – tedy pád několika vazníků.

Ing. Robert ŠpalekPředseda ČKAIT

Na základě opakované havárie je velmi pravděpodobné, že se uvedená technologická chyba může objevovat nejen v dalších vaznících téhož objektu, ale že může existovat též u dalších vazníků stejného typu na jiných objektech po celém území státu. Opakování kolapsu konstrukce ukázalo, že se jedná o opakovanou závadu, kterou je nutné řešit systémově.

Ing. Michal Drahorád, Ph.D.Mott MacDonald CZ spol. s r.o.

Za důležitý rizikový faktor je nutné považovat i to, že tyto haly byly navrženy a realizovány v době platnosti původních norem systému ČSN. S ohledem na možné extrémní výkyvy počasí v současné době může být vliv dlouhodobého sněžení nebo vlivu silného větru na tyto přetížené konstrukce v některých případech fatální.

Ing. Jaroslav CejnarRada Building s.r.o.

Je nutné si uvědomit i to, že posouzení takové konstrukce musí být komplexní, a to jak ve vztahu ke stávajícímu stavu, tak historii stavby – čili požáru, povodní, využití objektu např. pro chemickou výrobu, různé přestavby, doplnění konstrukcí a jejich propojení a podobně.

Ing. Jaroslav HejlASK Projekt s.r.o.

Výroba předepjatých vazníků započala již před cca šedesáti lety. Dnes se nosné konstrukce běžně navrhují na životnost 50 let. Jejich skutečná životnost je delší, ovšem za podmínky, že se provede na sklonu jejich „projektované“ životnosti zásadnější prohlídka těchto konstrukcí včetně revize zatížení, statického působení atd. Máme v případě těchto konstrukčních dílců skluz cca deset let.

Buďte informovaní o nadcházející konferenci.

    Máte otázky? Kontaktuje nás na [email protected]

    © 2024 Havárie konstrukcí