Skip to main content

13. října

2022
Hotel
Akademie
Naháč,

Chocerady

Informace pro partnery

Příspěvek a inzerát do elektronického sborníku, formát loga a reklamního spotu, instalace prezetačních materiálů atd.

Pokyny pro článek ve sborníku

Jazyková a redakční úprava, formát, rozsah, typy podkladů, termín a způsob odevzdání, komprese atd.

On-line účastníci

Odkaz k připojení byl zaslán na e-mail uvedený v přihlášce. Při problémech kontaktujte manažerku konference.