Skip to main content

Rizikové konstrukce 2023

TYP UDÁLOSTI
  • Mezinárodní konference
  • pro odbornou veřejnost
ODBORNÝ GARANT
Ing. Jaroslav Cejnar
DATUM

1. června 2023
9:00 – 16:00