Skip to main content

1. června

2023
Seminární
centrum
Akademie

Ostrava

Pokyny pro partnery

Příspěvky a inzeráty do elektronického sborníku, formátování loga a reklamních slotů, instalace výstav atd.

Pokyny pro příspěvek do sborníku

Redakční a jazyková úprava, rozsah, formátování textu, instrukce pro jednotnou formu, způsob a termín dodání.

Místo konání

Akademie Seminární centrum Ostrava, Hrušovská 2654/16, 702 00 Ostrava – Přívoz, Česká republika.