Skip to main content

Rizikové konstrukce průmyslových hal – problematika dodatečně předpjatých

betonových konstrukcí

Tisková zpráva z konference je ke stažení zde.

Nebezpečnost dodatečně předpjatých konstrukcí hal ze 60. a 70. let minulého století.

Na konferenci bude diskutována potenciální nebezpečnost dodatečně předpjatých střešních vazníků střech hal ze 70. let minulého století. Problematika koroze předpínací výztuže je velmi diskutovaným tématem především z důvodu existence náhlých kolapsů stavebních konstrukcí, které jsou v mnoha případech nepředvídatelné a nekontrolovatelné. Ze zahraničí jsou známé především případy havárie Morandiho mostu v Janově a kolapsu dvou obytných budov v Marseille, oba z roku 2018.

Závažnost problematiky lze demonstrovat také na havarijním poškození několika významných mostních konstrukcí na Slovensku. Především most na mezinárodní silnici I/59 v Podbieli na Oravě (2015), most v Nižné (2016), kolapsy mostů v Trstené na Oravě a Velké Lodine (2020) nebo kolaps předepjaté lávky pro pěší ve Spišské Nové Vsi (2020).

Cílem je prezentovat základní odborné poznatky o rizikových konstrukcích a možnost komplexního řešení, včetně příspěvku o možnosti zisku dotací na rekonstrukci (zesílení) konstrukcí střech.

Konference je určená pro:

 • statiky
 • projektanty
 • zaměstnance stavebních úřadů
 • majitele halových objektů
 • stavební firmy
 • výrobce ocelových konstrukcí
 • diagnostiky
 • geodety
 • software vývojáře
 • dodavatele stavebních materiálů
 • studenty stavebních fakult
Vládní podpora

Záštita ministra pro místní rozvoj

Záštita místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj nad akcí Havárie konstrukcí 2022 – Rizikové konstrukce průmyslových hal, konané 13. října 2022. Udělil Ivan Bartoš.