Skip to main content

Portál k zabezpečení

rizikových staveb

Rizikové konstrukce svým pádem
ohrožují na životě tisíce lidí

Jedná se o nebezpečné

Mosty

Silniční a železniční mosty,
lávky pro pěší.

Průmyslové haly

Výrobní prostory všech
velikostí, využití a průmyslů.

Občanské objekty

Objekty školských zařízení,
obchodní centra, showroomy atd.

Samotné předpjaté vazníky z 60. & 70. let představují vážné ohrožení pro

88+ průmyslových objektů 23 000+ tisíc pracovníků 643 000+ m2 plochy

Objekty s tímto typem střešní konstrukce se vyskytují na území celé ČR

Ing. Jaroslav Cejnar
Rada Building s.r.o.

Celospolečenský problém
vyžaduje systémové řešení.

Efektivní a systémové řešení rizika kolapsu konstrukcí vyžaduje spolupráci vlády, odborné veřejnosti a vlastníků průmyslových nemovitostí. Tato spolupráce zajišťuje bezpečnost životů lidí, ochraňuje průmyslový majetek a současně minimalizuje přerušení provozu.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Naše konference byly podpořeny těmito institucemi:

Naše události

14. 11. 2024
Konference Rizikové Konstrukce 2024
Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
1. 6. 2023
Konference: Rizikové konstrukce
Seminární centrum Akademie Ostrava, Česká republika
13. 10. 2022
Konference: Havárie konstrukcí
Hotel Akademie Naháč, Chocerady, Česká republika

Pohled expertů na problematiku rizikových průmyslových konstrukcí:

Ke kolapsu střešních vazníků dochází náhle, přetržením dodatečně předpjaté výztuže v důsledku její koroze. Mez únosnosti může být překročena v kombinaci s přetížením vazníků. Svou roli hraje často zatékání, kondenzace vody v kritických detailech a nevhodné stavební úpravy objektů. Kolaps je prudký, bez varujících příznaků, nelze vyloučit řetězovou reakci – tedy pád několika vazníků.

Ing. Jaroslav HejlASK Projekt s.r.o.

Na základě opakované havárie je velmi pravděpodobné, že se uvedená technologická chyba může objevovat nejen v dalších vaznících téhož objektu, ale že může existovat též u dalších vazníků stejného typu na jiných objektech po celém území státu. Opakování kolapsu konstrukce ukázalo, že se jedná o opakovanou závadu, kterou je nutné řešit systémově.

Ing. Robert ŠpalekPředseda ČKAIT

Za důležitý rizikový faktor je nutné považovat i to, že tyto haly byly navrženy a realizovány v době platnosti původních norem systému ČSN. S ohledem na možné extrémní výkyvy počasí v současné době může být vliv dlouhodobého sněžení nebo vlivu silného větru na tyto přetížené konstrukce v některých případech fatální.

Ing. Michal Drahorád, Ph.D.Mott MacDonald CZ spol. s r.o.

Je nutné si uvědomit i to, že posouzení takové konstrukce musí být komplexní, a to jak ve vztahu ke stávajícímu stavu, tak historii stavby – čili požáru, povodní, využití objektu např. pro chemickou výrobu, různé přestavby, doplnění konstrukcí a jejich propojení a podobně.

Ing. Jaroslav CejnarRada Building s.r.o.

Výroba předepjatých vazníků započala již před cca šedesáti lety. Dnes se nosné konstrukce běžně navrhují na životnost 50 let. Jejich skutečná životnost je delší, ovšem za podmínky, že se provede na sklonu jejich „projektované“ životnosti zásadnější prohlídka těchto konstrukcí včetně revize zatížení, statického působení atd. Máme v případě těchto konstrukčních dílců skluz cca deset let.

Ing. Jaroslav HejlASK Projekt s.r.o.

Není potřeba totální výměna, ukončení výroby na několik měsíců nebo výstavba nové haly. S ohledem na ekonomiku a na životní prostředí je vhodnější stávající konstrukci zesílit. Při správné údržbě pak může sloužit další desítky let.

Ing. Martin KořínekRada Building s.r.o.

Na řešení spolupracují

Buďte informovaní o nadcházející konferenci.

    Máte otázky? Kontaktuje nás na [email protected]

    © 2024 Havárie konstrukcí